Kósernyolcad petíció

2004. december 8. szerda, 22:16

Címzettek:
Hiller István – NKÖM miniszter
Demszky Gábor – Budapest főpolgármestere
Hunvald György – Budapest VII. kerület polgármestere

Tárgy: Zsidó élet a régi pesti zsidónegyedben

Tisztelt Címzettek!

Alulírottak azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy Erzsébetváros régi pesti zsidónegyedének rehabilitációja során vegyék figyelembe a magyar zsidóság hagyományos életformája megőrzésének szükségességét is, a szociális, műemlékvédelmi és városrendezési szempontok mellett.

Ebben a városrészben a 19. század második, illetve a 20. század első felében a világon egyedülállóan nyitott zsidó közösség élte pezsgő életét. A pesti zsidónegyed évtizedeken át a multikulturális metropolisszá növekvő Budapest motorja volt, elzárt gettóvá csak az intézményes fajüldözés silányította.

A Holokauszt nem ért véget a zsidónegyed lakóinak megbélyegzésével, elkülönítésével, kifosztásával, fizikai megsemmisítésével és elüldözésével. A zsidóság maradéka számára ma már nincsenek meg a fennmaradásához szükséges életforma minimális feltételei sem.

Szeretnénk, ha tisztában lennének azzal, hogy a magyar zsidóság jövője elválaszthatatlan a hagyományos életforma létezésétől. Arra kérjük Önöket, hogy vállalják fel ezt a felelősséget, és a rendelkezésükre álló eszközökkel segítsék elő legalább a három nagyzsinagóga által kijelölt “pesti zsidó háromszög” parányi területén a zsidó élet újraéledését, egy “Kósernyolcad” kialakítását az alábbiak szerint:

1. Korlátozzák a hétvégi gépjárműforgalmat.
2. Szabályozzák a vendéglátóhelyek és élelmiszerboltok működési feltételeit, preferálják a kóser szolgáltatásokat.
3. Támogassák a hagyományos életformához igazodó lakások kialakítását.
4. Segítsék elő, hogy az évtizedek óta elhagyatott Rumbach zsinagóga vallási, kulturális, közösségi központtá válhasson.

Budapest, 2004. december 8.


Kosher neighbourhood

To:
Hiller István – Minister of National Cultural Heritage
Demszky Gábor ? Mayor or Budapest
Hunvald György ? Mayor of the 7th district of Budapest

Subject: Jewish life in the old Jewish quarter of Pest

We, the undersigned are petitioning you to consider the necessity of conserving traditional Jewish lifestyle when implementing the revitalisation of the old Jewish quarter of Erzsébetváros, in addition to considering social issues and those related to preserving historic buildings and to urban development.

This quarter hosted the thriving life of a uniquely open Jewish community in the second half of the 19th and in the first half of the 20th century. For decades, the Jewish quarter in Pest was the engine of the process whereby Budapest developed into a multicultural metropolis, and it was only the institutionalised racism that reduced it to a secluded ghetto.

The Holocaust did not end with the stigmatisation, segregation, plundering and physical annihilation of the quarter’s residents. For the remainder of local Jewry, not even the minimum conditions are left to preserve the lifestyle required for their survival.

Please be aware that the future of Hungarian Jewry is inseparable from the existence of the traditional lifestyle. We therefore kindly ask you to assume this responsibility, and to use the resources at your disposal to promote the revival of Jewish life and the development of a “Kosher neighbourhood” in the “Jewish triangle”, i.e. the tiny area bordered by the three large synagogues in Pest, by supporting the following issues:

1. Limiting vehicle traffic on weekends.
2. Regulating the operating conditions of restaurants, bars and food stores, and to prefer kosher services.
3. Supporting the development of flats suitable for the traditional Jewish lifestyle.
4. Facilitating the development of the abandoned Rumbach synagogue into a religious, cultural and community centre.

Budapest, 8th December 2004

Category: Tudózsidó, Zsidónegyed »