A zsidókártya visszavág – maszorti Tóraavatás!

2007. augusztus 27. hétfő, 20:41

Remek időzítéssel, a gárdaavatási hisztériára mintegy jusztis ellencsapásként, a Sirályban ma fesztelen ünnepélyességgel felavatták a maszorti közösség – egyelőre ideiglenesen itt állomásozó – Tóráját. A Mózesegytőlötigre a történelmi egyházak jelenlétének mellőzésével egy zsidó mondott áldást.

A Tóra jelenléte implicite azzal jár, hogy a Sirály a továbbiakban de facto zsinagógaként is funkcionál, annak minden spirituális és vallási konzekvenciáival együtt. Tehát pasiknak kipát, csajoknak vállat, térdet takaró ruházatot kell(ene) viselniük a Sirály küszöbének átlépése után (befelé), meghát ugyebár a Sabbat…

A judaizmus konzervatív irányzatát követő budapesti kilét a Marom Egyesület vonzáskörébe tartozó alterzsidók alapították 2007. május 15-én, a zászlóbontásról készült jegyzőkönyv a Pilpulon olvasható. A közösséghez terveik szerint csak zsidók csatlakozhatnak.

Első nyilvános vallási rendezvényüket Szukkot-ra tervezik.

A maszortiak rohamos térnyerése komoly kihívást jelent a Magyarországon jelenleg szinte egyeduralkodó neológia számára, mely önmagát szintén a konzervatív irányzathoz sorolja. Azonban a neológia hungarikum, speciális magyar kövületként a hitéletben nem ismeri el a nők egyenjogúságát, így a nők nem lehetnek rabbik, nem hívják fel őket a Tórához, és nem számítanak bele a minjenbe. A konzervatív liturgiában a nők szerepe (majdnem) azonos a férfiakéval.

A judaista irányzatok permutációiról további részletek a Wikipédián olvashatók, és egy átfogóbb tanulmány a Pesti Súlon.

JNA – Jewish News Agency

Category: Alterzsidó, Füles, Zsidókártya »